Monthly Archives: 四月 2015

2015/3/31土耳其大停電概述

                           2015/3/3 … 繼續閱讀

張貼在 停電事件 | 3 則迴響

半個世紀再訪百年竹仔門發電廠有感

                         半個世紀再訪百年竹仔門發電廠有 … 繼續閱讀

張貼在 生活點滴與回憶,電業歷史, 電力調度運轉 | 17 則迴響